Điều Khoản Bảo Mật

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng 7-Eleven và trang thương mại điện tử 7-eleven.vn của Công ty Cổ Phần Seven System Việt Nam (“7-Eleven Việt Nam“). Sau đây được gọi là “Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử”.

Chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử này.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

7-Eleven Việt Nam sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của người dùng bao gồm:

  • Các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm:  họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin  đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập  tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập.

  • Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập  một số thông tin khi bạn tương tác trên Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử.

Các thông tin này sẽ được được gửi và lưu trữ tại các máy chủ thuộc quyền sở hữu của 7-Eleven Việt Nam. Chúng tôi sử dụng những thông tin trên để cung cấp các tính năng trong Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử, để tăng trải nghiệm khách hàng, cụ thể bao gồm:

  • Quản lý tài khoản của bạn. Các dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi cho phép bạn có để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử.
  • Để liên hệ: Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin của bạn để liên hệ với bạn bằng email, gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác trong trường hợp khiếu nại, các trường hợp yêu cầu phản hồi từ phía bạn.
  • Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới.
  • Cho các mục đích an ninh như ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
  • Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thu thập thông tin từ tài khoản Mạng xã hội của các bên thứ ba

Chúng tôi cho phép bạn tạo tài khoản và đăng nhập vào Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, và các siêu ứng dụng khác. Nếu bạn lựa chọn cho phép chúng tôi liên kết với tài khoản mạng xã hội của bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến tài khoản của bạn để phục vụ cho việc tạo mới tài khoản, các thông tin được thu thập bao gồm tên tài khoản, thư điện tử (Email), Ngày-Tháng-Năm sinh.

7-Eleven Việt Nam chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người sử dụng Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử đồng ý cung cấp. Những thông tin đó trước khi ghi nhận đều được nêu rõ về mục đích và cách chúng tôi sử dụng.

Nếu bạn không đồng ý với mục đích và cách sử dụng cũng như không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân, thì bạn sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động hay sử dụng các chức năng trên trang mà ở đó chúng tôi đòi hỏi phải cung cấp thông tin.

Cam kết và phạm vi sử dụng thông tin

7-Eleven Việt Nam luôn nỗ lực tốt nhất trong việc bảo vệ sự riêng tư của bất cứ người dùng Internet nào truy cập vào Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử.

Việc đồng ý chia sẻ dữ liệu các nhân cho chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin mới nhất từ hoạt động cũng như nhận được những thông tin khuyến mãi và ưu đãi từ 7‑Eleven Việt Nam. Chúng tôi cam kết không dùng thông tin cá nhân của người truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không được người dùng đồng ý. Trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
  • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại mục “Mục đích và phạm vi thu thập thông tin” và luôn áp dụng các yêucầu bảo mật thông tin cá nhân.

Bảo mật dữ liệu

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

7-Eleven Việt Nam có thể sử dụng và chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp nội bộ hoặc cộng tác bao gồm: các công ty con, công ty chi nhánh thuộc sở hữu của 7-Eleven, các công ty nhượng quyền hoặc bên liên quan của họ, các công ty nhận nhượng quyền hoặc bên liên quan (“Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam“).

Tất nhiên bất kỳ việc sử dụng thông tin này cũng đều tuân thủ và ràng buộc theo chính sách của 7‑Eleven Việt Nam đã nêu.

Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam có thể tham gia thực hiện nhiều chức năng như thực hiện các đơn đặt hàng, hỗ trợ quảng cáo, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ứng dụng 7-Eleven và các hoạt động khác. Các công ty này có quyền truy cập thông tin cá nhân (nếu cần thiết) để thực hiện, hoàn thành chức năng đó và sẽ không thể dùng cho mục đích nào khác.

7-Eleven không bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, với sự cho phép của bạn, đôi khi chúng tôi sẽ thay mặt gửi thông tin về sản phẩm – dịch vụ hoặc quảng cáo cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm. Chỉ khi bạn đồng ý nhận các tài liệu này, 7-Eleven Việt Nam sẽ thay mặt cho các đối tác truyền tải thông tin qua các kênh thông tin thích hợp của 7-Eleven Việt Nam và vẫn phụ trách kiểm soát thông tin của bạn chứ không chia sẻ cho họ.

7-Eleven Việt Nam bảo lưu quyền sử dụng hoặc có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật định hoặc yêu cầu pháp lý để bảo vệ sự an toàn của Trang Điện Tử, để hỗ trợ yêu cầu từ phía bạn, hoặc hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra khi có liên quan đến pháp luật.

Tiếp cận dữ liệu và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của 7-Eleven. Khi tiếp nhận những phản hồi này,  7-Eleven sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Thời gian lưu trữ thông tin

7-Eleven Việt Nam sẽ bắt đầu lưu trữ các thông tin của người dùng kể từ lúc đăng kí sử dụng Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử. Việc thu thập thông tin này sẽ diễn ra đến khi 7-Eleven Việt Nam hoàn thành mục đích thu thập thông tin và người dùng có yêu cầu xóa thông tin.

Để yêu cầu xóa thông tin tài khoản, vui lòng truy cập đường dẫn https://forms.gle/mFTFyYGJwZaZSK3u6 và chọn mục “Yêu cầu xóa tài khoản”.Để ngăn ngừa các hoạt động giả mạo và gian lận, số điện thoại sẽ được sử dụng để định danh tài khoản và liên lạc với khách hàng khi 7-Eleven Việt Nam cần xác nhận yêu cầu trước khi thực hiện việc xóa tài khoản, và việc xóa toài khoản sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần Seven System Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7 Cobi Tower II, số 2-4 đường số 8, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Email liên hệ: [email protected]
Điện thoại liên hệ: (028) 7300 7711

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền kiểm soát bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn thay đổi về các nhu cầu tiếp thị, nhu cầu nhận thông tin cho các địa chỉ liên lạc từ chúng tôi hoặc từ các đối tác mà chúng tôi thay mặt, thì bạn có thể liên hệ/thông báo qua các chức năng được xây dựng để phản hồi hoặc qua kênh thông tin liên lạc được cung cấp trên Trang Điện Tử.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi điền thông tin đăng kí tài khoản Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử.

Khi cần nhận hỗ trợ từ phía 7-Eleven Việt Nam, bạn phải có trách nhiệm thông báo ngay đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của 7-Eleven Việt Nam qua thư điện tử [email protected] để chúng tôi xử lý kịp thời.

Thay đổi về chính sách

Đôi khi, 7-Eleven Việt Nam có thể thay đổi một số thông tin trong chính sách bảo mật này. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng bản sửa đổi tại đây. Vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên truy cập định kỳ để có phiên bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn vẫn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và Trang Thương Mại Điện Tử của 7-Eleven Việt Nam sẽ được coi là đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ không làm thay đổi hoặc đi ngược lại cách chúng tôi xử lý thông tin thu thập được trước đó.