Công ty Cổ Phần Seven System Việt Nam – Giấy CNĐKDN : 0313330856
Ngày đăng ký lần đầu: 06/07/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 17/03/2023
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 7 Cobi Tower II, số 2-4 đường số 8, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email liên hệ: [email protected]
Điện thoại liên hệ: (028) 7300 7711
The websites and applications of 7-Eleven Viet Nam are developed by 7LAB at 7-Eleven Việt Nam.