CHÍNH SÁCH

Cảm ơn bạn đã truy cập trực tuyến tới trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Seven System Việt Nam (“7-Eleven Việt Nam“) tại www.7-eleven.vn (“Trang Điện Tử“). Chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu thông qua việc sử dụng Trang Điện Tử này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

7-Eleven Việt Nam sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của người dùng như họ và tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ với mục đích hợp tác, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới và nhân sự của công ty…

7-Eleven Việt Nam chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người dùng Internet đồng ý cung cấp. Những thông tin đó trước khi ghi nhận đều được nêu rõ về mục đích và cách chúng tôi sử dụng. Ví dụ như bạn sẽ đọc được thông tin về việc để lại email để nhận thông tin khuyến mãi hấp dẫn từ 7-Eleven Việt Nam.

Nếu bạn không đồng ý với mục đích và cách sử dụng cũng như không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân, thì bạn sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động hay sử dụng các chức năng trên trang mà ở đó chúng tôi đòi hỏi phải cung cấp thông tin.

2. Cam kết và phạm vi sử dụng thông tin

7-Eleven Việt Nam luôn nỗ lực tốt nhất trong việc bảo vệ sự riêng tư của bất cứ người dùng Internet nào truy cập vào Trang Điện Tử.

Việc đăng ký nhận bản tin, đọc tin từ Trang Điện Tử, theo dõi trang Facebook Page cũng như Instagram (hoặc các liên kết xã hội khác) có liên kết với Trang Điện Tử của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin mới nhất từ hoạt động cũng như nhận được những thông tin khuyến mãi và ưu đãi từ 7‑Eleven Việt Nam. Chúng tôi cam kết không dùng thông tin cá nhân của người truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không được người dùng đồng ý.

3. Bảo mật dữ liệu thông tin trên website

7-Eleven Việt Nam có thể sử dụng và chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp nội bộ hoặc cộng tác bao gồm: các công ty con, công ty chi nhánh thuộc sở hữu của 7-Eleven, các công ty nhượng quyền hoặc bên liên quan của họ, các công ty nhận nhượng quyền hoặc bên liên quan (“Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam“).

Tất nhiên bất kỳ việc sử dụng thông tin này cũng đều tuân thủ và ràng buộc theo chính sách của 7‑Eleven Việt Nam đã nêu.

Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam có thể tham gia thực hiện nhiều chức năng như thực hiện các đơn đặt hàng, hỗ trợ quảng cáo, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho Trang Điện Tử và các hoạt động khác. Các công ty này có quyền truy cập thông tin cá nhân (nếu cần thiết) để thực hiện, hoàn thành chức năng đó và sẽ không thể dùng cho mục đích nào khác.

7-Eleven không bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba nào khác.

Tuy nhiên, với sự cho phép của bạn, đôi khi chúng tôi sẽ thay mặt gửi thông tin về sản phẩm – dịch vụ hoặc quảng cáo cho một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm. Chỉ khi bạn đồng ý nhận các tài liệu này, 7-Eleven Việt Nam sẽ thay mặt cho các đối tác truyền tải thông tin qua các kênh thông tin thích hợp của 7-Eleven Việt Nam và vẫn phụ trách kiểm soát thông tin của bạn chứ không chia sẻ cho họ.

7-Eleven Việt Nam bảo lưu quyền sử dụng hoặc có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật định hoặc yêu cầu pháp lý để bảo vệ sự an toàn của Trang Điện Tử, để hỗ trợ yêu cầu từ phía bạn, hoặc hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra khi có liên quan đến pháp luật.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

7-Eleven Việt Nam sẽ bắt đầu lưu trữ các thông tin của người dùng kể từ lúc điền thông tin trên Trang Điện Tử. Việc thu thập thông tin này sẽ diễn ra đến khi 7-Eleven Việt Nam hoàn thành mục đích thu thập thông tin và người dùng có yêu cầu xóa thông tin.

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần Seven System Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 7 Cobi Tower II, số 2-4 đường số 8, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email liên hệ: [email protected]
Điện thoại liên hệ: (028) 7300 7711

6. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền kiểm soát bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang Điện Tử này.

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn thay đổi về các nhu cầu tiếp thị, nhu cầu nhận thông tin cho các địa chỉ liên lạc từ chúng tôi hoặc từ các đối tác mà chúng tôi thay mặt, thì bạn có thể liên hệ/thông báo qua các chức năng được xây dựng để phản hồi hoặc qua kênh thông tin liên lạc được cung cấp trên Trang Điện Tử.

7. Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ và chính xác khi điền.

Khi cần nhận hỗ trợ từ phía 7-Eleven Việt Nam, bạn phải có trách nhiệm thông báo ngay đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của 7-Eleven Việt Nam qua thư điện tử [email protected] để chúng tôi xử lý kịp thời.

8. Cookies

“Cookies” là những thông tin mà một trang điện tử ghi nhận từ một cá nhân nhằm mục đích lưu trữ thông tin hồ sơ. Cookies cho phép trang điện tử ghi nhớ những thông tin quan trọng về bạn và sẽ làm cho việc sử dụng trang điện tử của bạn thuận tiện hơn. Giống như hầu hết các trang điện tử, Trang Điện Tử của 7-Eleven Việt Nam sử dụng cookies cho nhiều mục đích khác nhau để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của khách hàng. Trong trình duyệt web có những tùy chọn cho phép bạn thiết lập để không nhận cookies này.

9. Liên kết đến các trang điện tử khác

Đôi khi chúng tôi cung cấp một số liên kết đến các trang điện tử không được điều hành bởi 7‑Eleven Việt Nam. Nếu bạn truy cập vào một trong những trang điện tử được liên kết này, bạn nên xem lại quyền riêng tư và các chính sách khác của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách của các công ty khác, và bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho các công ty này đều phải tuân theo chính sách bảo mật của họ.

10. Các trang điện tử khác của 7-Eleven Việt Nam

Các chính sách của một số trang điện tử của 7-Eleven Việt Nam có thể thay đổi để phù hợp với các quy tắc, thông lệ hoặc luật pháp địa phương hoặc bởi các hoàn cảnh đặc biệt tại khu vực đó.

Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp, các trang điện tử do 7-Eleven Việt Nam điều hành sẽ tôn trọng các cam kết với khách hàng của chúng tôi được nêu trong chính sách này liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Việc chấp nhận bất kỳ liên kết – tích hợp như trên không đồng nghĩa với việc chúng tôi xác nhận những thông tin, nội dung hay các tài liệu (dưới bất kỳ định dạng nào) của bên hợp tác là chính xác và tin cậy.

11. Thay đổi về chính sách

Đôi khi, 7-Eleven Việt Nam có thể thay đổi một số thông tin trong chính sách bảo mật này. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng bản sửa đổi tại đây. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên truy cập định kỳ để có phiên bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn vẫn tiếp tục sử dụng Trang Điện Tử của 7-Eleven Việt Nam sẽ được coi là đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ không làm thay đổi hoặc đi ngược lại cách chúng tôi xử lý thông tin thu thập được trước đó.